Strona główna Regulamin


 REGULAMIN SKLEPU

 Organ, który zarejestrowaŁ działaność gospodarczą:

 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  KRS 0000498083 

 Adres firmy:

 EWAN Sp. zo.o.
 ulica Zegrzyńska 4
 Legionowo 05-119

 Operatorem i właścicielem witryny internetowej www.viniteranio.pl jest EWAN Sp.z o.o. z siedzibą w  Legionowie przy ulicy  Wyspiańskiego  4/47

 Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt położony w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 4, tel: 795 211  831, @mail:  sklep@viniteranio.pl

 Spółka jest podatnikiem VAT i ma nadany numer NIP 5361915433

 Spółka posiada rachunek bankowy w BANK ZACHODNI WBK S.A.                                                                
 Nr. rachunku 62 1090 1841 0000 0001 2300 6884

 Spółka posiada ważne zezwolenia: Nr 66/W/2014 na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do  18% wydane przez  Marszałka  Województwa Mazowieckiego.

 Nr 8141.3.19.2014 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Legionowie na sprzedaż  napojów alkoholowych  powyżej 4.5%  do 18%

 Kontakt do sklepu:
 Tel: 795 211 831, @mail: sklep@viniteranio.pl

 Korzystanie z usług Serwisu, jak również nabycie któregokolwiek z oferowanych produktów, oznacza  akceptację Regulaminu  Sprzedawcy, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, określającego warunki ogólne sprzedaży.

 Opis procedury reklamacyjnej:

 Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem  sklep@viniteranio.pl lub w formie  pisemnej na adres Sprzedawcy.
 Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 Skan/zdjęcie oryginalnego dokumentu zakupu (Faktura, Paragon fiskalny), imię, nazwisko, adres, adres  @mail Kupującego, datę  zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze  wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie  okoliczności uzasadniające reklamację.
 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji  Sprzedający zwraca się  do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.                    
 Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.    
 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail badź na adres poczty  tradycyjnej.

 Koszt zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od Umowy:

 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 Prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest: 

 Towar sprowadzony na wyłączne, indywidualne zamówienie konsumenta, rzecz ulegająca szybkiemu  zepsuciu lub mająca krótki  termin przydatności do użycia, rzecz dostarczona w zapieczętowanym  opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze  względu na ochronę zdrowia lub względów  higienicznych, rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają  nierozłącznie połączone  z innymi rzeczami.

 Strony sprzedaży

 Stroną dokonującą zakupów (Nabywca) musi być firma lub osoba fizyczna (pełnoletnia).
 Stroną sprzedającą jest właściciel sklepu internetowego Viniteranio.pl firma EWAN Sp. z o.o.

 Składanie zamówień

 Zamówienia powinna dokonać pełnoletnia osoba lub firma.
 Zamówienia w sklepie internetowym można dokonać poprzez:
 Wysłanie wiadomości @mail zawierającej dokładne informacje dotyczące zamawianego produktu na adres  sklepu.
 Kontakt telefoniczny z handlowcem dostępnym pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej sklepu Viniteranio.pl
 Przesłanie pocztą elektroniczną zamówienia zawierającego dokładne informacje dotyczące zamawianego  produktu (min.  producent, nazwa produktu, ilość, rocznik etc.)
 Złożenie zamówienia przez stronę sklepu internetowego.

 Zmiana i anulowanie zamówienia

 Nabywca ma prawo do anulowania zamówienia lub zmiany danych umieszczonych na fakturze przez stronę  sprzedającą. W tym  wypadku musi skontaktować się ze Sprzedawcą podając w formie piśmiennej ewentualne  poprawki, lub anulować zamówienie.
 Koszty transakcyjne związane ze zwrotem kwoty anulowanego zamówienia nie wynikające z winy  Sprzedającego ponosi  Kupujący.
 Uwaga; Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

 Realizacja zamówień

 Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem sklepu internetowego Viniteranio.pl do wystawienia  faktury/paragonu fiskalnego bez uzyskania podpisu Nabywcy. Z chwilą  potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje zawarta  umowa sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a sklepem  internetowym Viniteranio.pl

 Polityka cenowa i formy płatności

 Wszystkie ceny odnoszące sie do prezentowanych na witrynie sklepu towarów są cenami brutto i zawierają  obowiązujący w  Polsce podatek VAT.
 Ceną wiążąca dla klienta jest aktualna cena w chwili zakupu towaru.
 Płatność za towar można dokonać:
 - Zapłatą w siedzibie sklepu. Opcja dostępna przy odbiorze własnym towaru.
 - Płatność Za pobraniem, przy odbiorze przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej - 5zł brutto
 - Przelewem bankowym po złożeniu zamówienia, na rachunek bankowy Sprzedającego

 Wysłanie towaru następuje po wpłynięciu należności na rachunek Sprzedającego. Nabywca otrzymuje produkt  wraz z fakturą lub  paragonem fiskalnym, który należy zachować.
 Nabywca powinien sprawdzić przy odbiorze towaru czy dokument zakupu został doręczony wraz z  zamówionym produktem.
 W celu otrzymania faktury VAT należy podać informacje niezbędne do jej wystawienia (nazwa firmy, NIP,  pełny adres)

 Dostawa

 Transport towaru do Nabywcy jest odpłatny.
 Sklep internetowy Viniteranio.pl prowadzi sprzedaż i dostawy produktów wyłącznie na terenie Polski.
 Zawsze gdy może nastąpić dłuższy czas realizacji dostawy Nabywca jest o tym fakcie informowany.
 Koszt dostawy jest jasno określony i podany na stronie Viniteranio.pl
 Nabywca odbierający przesyłkę (zamówiony produkt) musi pisemnie potwierdzić jej odbiór (podpis u kuriera). Z  chwilą pisemnego  potwierdzenia na Nabywcę przechodzi prawo własności  towaru oraz wszelkie ryzyko  związane z posiadaniem i użytkowaniem  towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 Osoba z chwilą złożenia zamówienia automatycznie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez  sklep internetowy  Viniteranio.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązujacymi  przepisami ustawy o ochronie danych  osobowych DZ.U.Nr.133poz.883
 Nabywca po otrzymaniu przesyłki obowiązany jest w obecności kuriera zbadać przesyłkę w czasie i w sposób  przyjęty przy  przesyłkach tego rodzaju, w celu sprawdzenia czy w czasie przewozu nastapił ubytek lub  uszkodzenie towaru oraz czy  zawartość  przesyłki jest zgodna z treścię zamówienia.

 Postanowienia końcowe

 Wszystkie informacje na temat towaru w ofercie sklepu internetowego Viniteranio.pl są zgodne z danymi  katalogowymi  producentów.
 W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu  Cywilnego.
 Wszystkie produkty są oryginalne  i pierwszej kategorii.
 Viniteranio.pl zastrzega sobie prawo zmiany rocznika zamawianego towaru w związku z pojawieniem się w  obrocie handlowym  nowych partii produktu pochodzących od wytwórcy.Nasza Oferta

Facebook Wina czerwone Wina białe Wina różowe Wino na prezent Importer win

Płatność i dostawa

Akceptowane formy płatności Wysyłka Reklamacje i zwroty

Informacje o sklepie

Koszt i czas dostawy Polityka prywatności Reklamacja Formy płatności Regulamin
Masz pytania? Chętnie pomożemy.
795 211 831
ViniTeranio
ulica Zegrzyńska 4 kl. II, p 4
05-119 Legionowo
Właścicielem portalu Viniteranio jest EWAN Sp. z.o.o